रोख-रहीत अकोला

(Cashless-Akola)

 

       रोख-रहीत व्यवहार कसे करावे?- मार्गदर्शन.

(How to do Cashless Transaction? - Guidance)

 

       रोख-रहीत व्यवहार चित्रफीत .

(Cashless Transaction Videos)

 

 

       लकी ग्राहक योजना आणि Digi -धन योजना.

(Lucky Grahak Yojana & Digi- धन Vyapar Yojana )

 

       रोख-रहीत इंडिया.

(Cashless India)

 

       Digi -धन .

(Digi Dhan)