बंद

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- २०२२

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- २०२२
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- २०२२

अनुसूची – अ , “पहिली अनुसूची”,“दुसरी अनुसूची” व “तिसरी अनुसूची”

01/10/2022 31/03/2023 पहा (6 MB)