बंद

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या निवडसूची वर कार्यालयास प्राप्त सर्व आक्षेप /तक्रार /विनंती यावर मा.जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय प्रसिद्ध.

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या निवडसूची वर कार्यालयास प्राप्त सर्व आक्षेप /तक्रार /विनंती यावर मा.जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय प्रसिद्ध.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्राच्या निवडसूची वर कार्यालयास प्राप्त सर्व आक्षेप /तक्रार /विनंती यावर मा.जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय प्रसिद्ध.

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या निवडसूची वर कार्यालयास प्राप्त सर्व आक्षेप /तक्रार /विनंती यावर मा.जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय प्रसिद्ध.

05/10/2021 19/10/2021 पहा (5 MB)