बंद

कवठा बॅॅरेज ता.बाळापुर जि.अकोला,येथे ११ के.व्ही.उच्चदाब वाहिनीचे उभारणीसाठी अतिरिक्त साहित्याचा पुरवठा,उभारणी,चाचणी व कार्याविव्नतीकरण करणे.

कवठा बॅॅरेज ता.बाळापुर जि.अकोला,येथे ११ के.व्ही.उच्चदाब वाहिनीचे उभारणीसाठी अतिरिक्त साहित्याचा पुरवठा,उभारणी,चाचणी व कार्याविव्नतीकरण करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कवठा बॅॅरेज ता.बाळापुर जि.अकोला,येथे ११ के.व्ही.उच्चदाब वाहिनीचे उभारणीसाठी अतिरिक्त साहित्याचा पुरवठा,उभारणी,चाचणी व कार्याविव्नतीकरण करणे.

कवठा बॅॅरेज ता.बाळापुर जि.अकोला,येथे ११ के.व्ही.उच्चदाब वाहिनीचे उभारणीसाठी अतिरिक्त साहित्याचा पुरवठा,उभारणी,चाचणी व कार्याविव्नतीकरण करणे.

07/08/2018 14/08/2018 पहा (740 KB)