बंद

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची भरतीची अंतीम पात्र यादी

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची भरतीची अंतीम पात्र यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची भरतीची अंतीम पात्र यादी

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची भरतीची अंतीम पात्र यादी

01/04/2021 05/04/2021 पहा (792 KB)