बंद

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी जाहिरात वैद्यकीय अधिकारी (पूर्ण वेळ),वैद्यकीय अधिकारी (अर्ध वेळ),स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,कार्यक्रम सहाय्य्क (CQAC) या पदांची हरकतिची छाननी करून अंतिम पात्र / अपात्र यादी तसेच पदभरतीबाबत पुढील सूचना दि. ०१/०२/२०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी जाहिरात वैद्यकीय अधिकारी (पूर्ण वेळ),वैद्यकीय अधिकारी (अर्ध वेळ),स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,कार्यक्रम सहाय्य्क (CQAC) या पदांची हरकतिची छाननी करून अंतिम पात्र / अपात्र यादी तसेच पदभरतीबाबत पुढील सूचना दि. ०१/०२/२०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी जाहिरात वैद्यकीय अधिकारी (पूर्ण वेळ),वैद्यकीय अधिकारी (अर्ध वेळ),स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,कार्यक्रम सहाय्य्क (CQAC) या पदांची हरकतिची छाननी करून अंतिम पात्र / अपात्र यादी तसेच पदभरतीबाबत पुढील सूचना दि. ०१/०२/२०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी जाहिरात वैद्यकीय अधिकारी (पूर्ण वेळ),वैद्यकीय अधिकारी (अर्ध वेळ),स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,कार्यक्रम सहाय्य्क (CQAC) या पदांची हरकतिची छाननी करून अंतिम पात्र / अपात्र यादी तसेच पदभरतीबाबत पुढील सूचना दि. ०१/०२/२०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

11/01/2023 02/02/2023 पहा (5 MB)