बंद

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी पात्र तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी (पूर्ण वेळ),वैद्यकीय अधिकारी (अर्ध वेळ) यादी

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी पात्र तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी (पूर्ण वेळ),वैद्यकीय अधिकारी (अर्ध वेळ) यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी पात्र तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी (पूर्ण वेळ),वैद्यकीय अधिकारी (अर्ध वेळ) यादी

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी पात्र तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी (पूर्ण वेळ),वैद्यकीय अधिकारी (अर्ध वेळ) यादी

21/01/2023 26/01/2023 पहा (2 MB)