बंद

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती/अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी स्टाफ नर्स या पदांची अंतिम निवड यादी.

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती/अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी स्टाफ नर्स या पदांची अंतिम निवड यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती/अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी स्टाफ नर्स या पदांची अंतिम निवड यादी.

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती/अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी स्टाफ नर्स या पदांची अंतिम निवड यादी.

03/03/2023 15/03/2023 पहा (2 MB)