बंद

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक यांच्या मुलाखती पुढे ढकलणे बाबत

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक यांच्या मुलाखती पुढे ढकलणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक यांच्या मुलाखती पुढे ढकलणे बाबत

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक यांच्या मुलाखती पुढे ढकलणे बाबत

08/03/2023 16/03/2023 पहा (182 KB)