बंद

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी मुलाखतीचे वेळापत्रक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी मुलाखतीचे वेळापत्रक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी मुलाखतीचे वेळापत्रक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी मुलाखतीचे वेळापत्रक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक
मुलाखतीचे वेळापत्रक
कार्यक्रम प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक :- दि. १७/०३/२०२३ (शुक्रवार) सकाळी ११:०० वाजता

13/03/2023 17/03/2023 पहा (233 KB)