बंद

(सुधारित)कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ अकोला, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची अंतिम गुणवत्ता यादी जि.अकोला करिता

(सुधारित)कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ अकोला, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची अंतिम गुणवत्ता यादी जि.अकोला करिता
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
(सुधारित)कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ अकोला, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची अंतिम गुणवत्ता यादी जि.अकोला करिता

(सुधारित)कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ अकोला, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची अंतिम गुणवत्ता यादी जि.अकोला करिता

26/06/2020 26/07/2020 पहा (9 MB)