बंद

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची अंतिम गुणवत्ता यादी जि.अमरावती,बुलढाणा,वाशिम,यवतमाळ करिता

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची अंतिम गुणवत्ता यादी जि.अमरावती,बुलढाणा,वाशिम,यवतमाळ करिता
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची अंतिम गुणवत्ता यादी जि.अमरावती,बुलढाणा,वाशिम,यवतमाळ करिता

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची अंतिम गुणवत्ता यादी
जि.अमरावती,बुलढाणा,वाशिम,यवतमाळ करिता

01/07/2020 31/07/2020 पहा (10 MB)