बंद

क्षेत्रिय कृषि अधिकारी  यांची उमेदवार निहाय प्राप्त गुणांची यादी

क्षेत्रिय कृषि अधिकारी  यांची उमेदवार निहाय प्राप्त गुणांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
क्षेत्रिय कृषि अधिकारी  यांची उमेदवार निहाय प्राप्त गुणांची यादी

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा सेतू समिती,अकोला यांचे मार्फत कृषि समृद्धी समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प(CAIM) अकोला अंतर्गत जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष(DPMT)अकोला क्षेत्रिय कृषि अधिकारी यांची उमेदवार निहाय प्राप्त गुणांची यादी.

24/07/2018 31/08/2018 पहा (1 MB)