बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला पुरवठा विभाग अकोला,मे २०२० पर्यंतच्या शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक उपयोगी,निरुपयोगी, तुकडा ज्यूट/प्लॅस्टिक बारदानाची ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला पुरवठा विभाग अकोला,मे २०२० पर्यंतच्या शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक उपयोगी,निरुपयोगी, तुकडा ज्यूट/प्लॅस्टिक बारदानाची ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला पुरवठा विभाग अकोला,मे २०२० पर्यंतच्या शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक उपयोगी,निरुपयोगी, तुकडा ज्यूट/प्लॅस्टिक बारदानाची ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला पुरवठा विभाग अकोला,मे २०२० पर्यंतच्या शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक उपयोगी,निरुपयोगी, तुकडा ज्यूट/प्लॅस्टिक बारदानाची ई-निविदा

15/07/2020 28/07/2020 पहा (3 MB)