बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक -२०२२ करीता फॉर्म्स,छपाई साहित्य,स्टेशनरी,लिफाफे इत्यादी साहित्य करीता दरपत्रक मागविण्याबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक -२०२२ करीता फॉर्म्स,छपाई साहित्य,स्टेशनरी,लिफाफे इत्यादी साहित्य करीता दरपत्रक मागविण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक -२०२२ करीता फॉर्म्स,छपाई साहित्य,स्टेशनरी,लिफाफे इत्यादी साहित्य करीता दरपत्रक मागविण्याबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक -२०२२ करीता फॉर्म्स,छपाई साहित्य,स्टेशनरी,लिफाफे इत्यादी साहित्य करीता दरपत्रक मागविण्याबाबत.

17/11/2022 23/11/2022 पहा (4 MB)