बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ,मुलाखती करीता पात्र /अपात्र साधन व्यक्तीची यादी.

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ,मुलाखती करीता पात्र /अपात्र साधन व्यक्तीची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ,मुलाखती करीता पात्र /अपात्र साधन व्यक्तीची यादी.

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ,मुलाखती करीता पात्र /अपात्र साधन व्यक्तीची यादी.

11/09/2023 26/09/2023 पहा (5 MB)