बंद

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय अकोला, बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथाची NIC यांनी विकसित केलेल्या ई-ग्रंथालय मध्ये डेटा -एन्ट्री बाबत निविदा.

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय अकोला, बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथाची NIC यांनी विकसित केलेल्या ई-ग्रंथालय मध्ये डेटा -एन्ट्री बाबत निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय अकोला, बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथाची NIC यांनी विकसित केलेल्या ई-ग्रंथालय मध्ये डेटा -एन्ट्री बाबत निविदा.

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय अकोला, बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथाची NIC यांनी विकसित केलेल्या ई-ग्रंथालय मध्ये डेटा -एन्ट्री बाबत निविदा.

18/09/2023 25/09/2023 पहा (2 MB)