बंद

परिक्षेचे नाव:-प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,अकोला अंतर्गत कंत्राटी संगणक शिक्षक परीक्षा-२०१९ ची उत्तरतालिका दि.२९ मे २०२२

परिक्षेचे नाव:-प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,अकोला अंतर्गत कंत्राटी संगणक शिक्षक परीक्षा-२०१९ ची उत्तरतालिका दि.२९ मे २०२२
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
परिक्षेचे नाव:-प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,अकोला अंतर्गत कंत्राटी संगणक शिक्षक परीक्षा-२०१९ ची उत्तरतालिका दि.२९ मे २०२२

परिक्षेचे नाव:-प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,अकोला अंतर्गत कंत्राटी संगणक शिक्षक परीक्षा-२०१९ ची उत्तरतालिका दि.२९ मे २०२२

29/05/2022 30/05/2022 पहा (88 KB)