बंद

पोलीस अधीक्षक कार्यालय अकोला,आस्थापनेवरील शासकीय पोलीस वाहनांचे देखभाल व दुरुस्ती करिता स्पेअर पार्ट व वाहन दुरुस्ती बाबत दरपत्रके मागविणे बाबत

पोलीस अधीक्षक कार्यालय अकोला,आस्थापनेवरील शासकीय पोलीस वाहनांचे देखभाल व दुरुस्ती करिता स्पेअर पार्ट व वाहन दुरुस्ती बाबत दरपत्रके मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पोलीस अधीक्षक कार्यालय अकोला,आस्थापनेवरील शासकीय पोलीस वाहनांचे देखभाल व दुरुस्ती करिता स्पेअर पार्ट व वाहन दुरुस्ती बाबत दरपत्रके मागविणे बाबत

पोलीस अधीक्षक कार्यालय अकोला,आस्थापनेवरील शासकीय पोलीस वाहनांचे देखभाल व दुरुस्ती करिता स्पेअर पार्ट व वाहन दुरुस्ती बाबत दरपत्रके मागविणे बाबत

30/07/2018 06/08/2018 पहा (72 KB)