बंद

प्रपत्र – २ लोक अदालीतीमध्ये तडजोड करण्याात आलेल्याण प्रकरणांची प्राथम्यव क्रमानुसार यादी

प्रपत्र – २ लोक अदालीतीमध्ये तडजोड करण्याात आलेल्याण प्रकरणांची प्राथम्यव क्रमानुसार यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
प्रपत्र – २ लोक अदालीतीमध्ये तडजोड करण्याात आलेल्याण प्रकरणांची प्राथम्यव क्रमानुसार यादी

भुसंपादन अधिनियम 1894 अन्‍वये लोक अदालीतीमध्‍ये तडजोड करण्‍यात आलेल्‍या प्रकरणांची प्राथम्‍य क्रमानुसार यादी (दिवाणी न्‍यायालयातील अनिर्णीत प्रकरणे)

24/08/2018 31/12/2018 पहा (5 MB)