बंद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी सहायक कार्यकम अधिकारी,तांत्रिक सहायक,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदाकरिता प्रतिक्षा यादी तयार करणे करिता अर्ज मागविणे बाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी सहायक कार्यकम अधिकारी,तांत्रिक सहायक,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदाकरिता प्रतिक्षा यादी तयार करणे करिता अर्ज मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी सहायक कार्यकम अधिकारी,तांत्रिक सहायक,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदाकरिता प्रतिक्षा यादी तयार करणे करिता अर्ज मागविणे बाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी सहायक कार्यकम अधिकारी,तांत्रिक सहायक,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदाकरिता प्रतिक्षा यादी तयार करणे करिता अर्ज मागविणे बाबत

11/05/2018 26/07/2018 पहा (175 KB)