बंद

वैद्यकीय अधीक्षक जिल्हा महिला हॉस्पिटल अकोला, एस.एन.सी.यू. आणि ओटी विभागसाठी वार्षिक देखभाल पुरविणे. 

वैद्यकीय अधीक्षक जिल्हा महिला हॉस्पिटल अकोला, एस.एन.सी.यू. आणि ओटी विभागसाठी वार्षिक देखभाल पुरविणे. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वैद्यकीय अधीक्षक जिल्हा महिला हॉस्पिटल अकोला, एस.एन.सी.यू. आणि ओटी विभागसाठी वार्षिक देखभाल पुरविणे. 

वैद्यकीय अधीक्षक जिल्हा महिला हॉस्पिटल अकोला, एस.एन.सी.यू. आणि ओटी विभागसाठी वार्षिक देखभाल पुरविणे.

01/11/2018 07/11/2018 पहा (144 KB)