बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदा करिता (कंत्राटी पदभरती)

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदा करिता (कंत्राटी पदभरती)

09/03/2021 16/03/2021 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारे वैज्ञानिक-बी (२८८) आणि वैज्ञानिक/तांत्रिक सहाय्यकांची (२०७) थेट भरती 2020

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारे वैज्ञानिक-बी (२८८) आणि वैज्ञानिक/तांत्रिक सहाय्यकांची (२०७) थेट भरती 2020

26/02/2020 26/03/2020 पहा (75 KB)
अकोला परिमंडळ अंतर्गत – NUHM थेट मुलाखती-वैदयकिय अधिकारी (MBBS) पुर्ण वेळ

अकोला परिमंडळ अंतर्गत – NUHM थेट मुलाखती-वैदयकिय अधिकारी (MBBS) पुर्ण वेळ

14/11/2019 18/11/2019 पहा (1,015 KB)
अकोला परिमंडळ अंतर्गत – NUHM पदभरती संदर्भात पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

अकोला परिमंडळ अंतर्गत – NUHM पदभरती संदर्भात पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

07/09/2019 11/09/2019 पहा (306 KB)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कार्यालय भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अकोला कंत्राटी पदभरती करणे बाबत

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कार्यालय भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अकोला कंत्राटी पदभरती करणे बाबत

10/12/2018 17/12/2018 पहा (2 MB)
प्रधाणमंत्री आवास योजने अंतर्गत (PMAY) बाळापूर नगर परिषद बाळापूर साठी ” शहरस्तरीय तांत्रिक कक्षातील ” (CLTC) – तात्पुरत्या स्वरूपाची भरती

प्रधाणमंत्री आवास योजने अंतर्गत (PMAY) बाळापूर नगर परिषद बाळापूर साठी ” शहरस्तरीय
तांत्रिक कक्षातील ” (CLTC) – तात्पुरत्या स्वरूपाची भरती

25/09/2018 09/10/2018 पहा (2 MB)