बंद

“एक जिल्हा एक उत्पादन” व निर्यात

अकोला जिल्ह्याचे “एक जिल्हा एक उत्पादन” विषयी

१. कापसाचे धागे

२. डाळी

अधिक माहितीसाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा:

कापसाचे धागे             डाळी

निर्यात मागदर्शक पुस्तक

ODOP पुस्तिका

अनुक्रमांक सदस्याचे नाव पदनाम  संपर्क क्रमांक 
1 श्री.अजित कुंभार (भा.प्र.से) जिल्हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी 0724-2424442
2 श्री. संतोष बनसोड महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र 8329788378
3 श्री.शंकर किर्वे जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी अकोला 9404810358
4 श्री.अनिकेत गुप्ता EY Consultant 7020280959

Helpline:

ईमेल : didic.akola@maharashtra.gov.in
दूरध्वनी क्रमांक : 0724-2430880