बंद
मा.महसूलमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य तथा पालक मंत्री,जिल्हा अकोला श्री.राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील
मा.जिल्हाधिकारी श्री.अजित कुंभार (भा.प्र.से)

अकोला जिल्ह्याविषयी

अकोला जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्याच्या मध्य पूर्वेकडे वसलेला आहे. हा जिल्हा उत्तर अक्षांश 20.17 ते 21.16 आणि पूर्व रेखांश 76.7 ते 77.4 चे दरम्यान वसलेला आहे. जिल्ह्याच्या उत्तरेला गाविलगडचे डोंगर असून पूर्वेकडे अमरावती जिल्ह्यातील  अंजनगाव, दर्यापूर व नांदगाव खंडेश्वर तहसील व वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा तहसील आहे. दक्षिण बाजूला वाशिम जिल्हा आणि पश्चिमेस बुलढाणा जिल्हा आहे.
अकोला जिल्हाचे क्षेत्रफळ 5428 चौ.कि.मी. असून ते महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रफळाच्या 1.76% आहे. अकोला जिल्ह्यामध्ये अकोला तहसीलचे क्षेत्रफळ सर्वात जास्त म्हणजे 1134.13 चौ.कि.मी.
असून तेल्हारा तहसीलचे क्षेत्रफळ सर्वात कमी म्हणजे 628 चौ.कि.मी. आहे.

अधिक ..

मदत कक्ष

  • जिल्हा नियंत्रण कक्ष - १०७७
  • पोलीस नियंत्रण कक्ष - १००
  • रुग्णवाहिका - १०८
  • एन.आय.सी. सेवा१८०० - १११- ५५५
अधिक ...