बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवाल खनी कर्म विभाग अकोला,२०२१-२२

जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवाल खनी कर्म विभाग अकोला,२०२१-२२

22/09/2021 22/10/2021 पहा (6 MB)
जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या”पात्र अर्जदारांची यादी (बार्शिटाकळी तालुका)

जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या”पात्र अर्जदारांची यादी (बार्शिटाकळी तालुका)

09/09/2021 31/10/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या”पात्र अर्जदारांची यादी(मूर्तिजापूर तालुका)

जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या”पात्र अर्जदारांची यादी(मूर्तिजापूर तालुका)

09/09/2021 31/10/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या”पात्र अर्जदारांची यादी (पातूर तालुका)

जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या”पात्र अर्जदारांची यादी (पातूर तालुका)

09/09/2021 31/10/2021 पहा (945 KB)
जिल्हा सेतू समिती अकोला ,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार”आपले सरकार सेवा केंद्राच्या”पात्र अर्जदारांची यादी(बाळापूर तालुका)

जिल्हा सेतू समिती अकोला ,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार”आपले सरकार सेवा केंद्राच्या”पात्र अर्जदारांची यादी(बाळापूर तालुका)

09/09/2021 31/10/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा सेतू समिती अकोला ,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या ” पात्र अर्जदारांची यादी (तेल्हारा तालुका)

जिल्हा सेतू समिती अकोला ,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या ” पात्र अर्जदारांची यादी (तेल्हारा तालुका)

09/09/2021 31/10/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या” पात्र अर्जदारांची यादी (अकोट तालुका)

जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या” पात्र अर्जदारांची यादी (अकोट तालुका)

09/09/2021 31/10/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या” पात्र अर्जदारांची यादी (अकोला तालुका)

जिल्हा सेतू समिती अकोला,प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “आपले सरकार सेवा केंद्राच्या” पात्र अर्जदारांची यादी (अकोला तालुका)

09/09/2021 31/10/2021 पहा (2 MB)
२९ बाळापूर मतदारसंघातील फोटो नसलेले मतदारांची (Residual Voter)यादी.

२९ बाळापूर मतदारसंघातील फोटो नसलेले मतदारांची (Residual Voter)यादी.

25/06/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
२८ अकोट मतदारसंघातील फोटो नसलेले मतदारांची (Residual Voter)यादी.

२८ अकोट मतदारसंघातील फोटो नसलेले मतदारांची (Residual Voter)यादी.

25/06/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित