बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत सर्व कंत्राटी रिक्त पदांची प्राथमिक पात्र / अपात्र यादी दि. १२/१२/२०२२ रोजी प्रकाशित करण्यात येईल

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत – NUHM अंतर्गत सर्व कंत्राटी रिक्त पदांची प्राथमिक पात्र / अपात्र यादी दि. १२/१२/२०२२ रोजी प्रकाशित करण्यात येईल

05/12/2022 12/12/2022 पहा (421 KB)
वाळू लिलाव 22-23 जनसुनावणी 2 जानेवारी 2023
वाळू लिलाव 22-23 जनसुनावणी 2 जानेवारी 2023
02/12/2022 01/01/2023 पहा (801 KB)
जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवाल (DSR) वर्ष 2022 – 23 च्या सुधारणेसह प्रारूप प्रसिद्धी

जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवाल (DSR) वर्ष 2022 – 23 च्या सुधारणेसह प्रारूप प्रसिद्धी

02/12/2022 01/01/2023 पहा (4 MB)
जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उदयोजकता,मार्गदर्शन केंद्र अकोला.“पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा”

जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उदयोजकता,मार्गदर्शन केंद्र अकोला.“पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा”

दिनांक:- ०८ डिसेंबर २०२२ वेळ :- सकाळी ११:०० ते ३:००

01/12/2022 08/12/2022 पहा (291 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय अकोला – अकोला जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषेदेची प्रवर्ग निहाय जाहिरात

जिल्हा पुरवठा कार्यालय अकोला – अकोला जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषेदेची प्रवर्ग निहाय जाहिरात

25/11/2022 09/12/2022 पहा (1 MB)
अमरावती विभाग पदवीधर कार्यक्रम- २०२२ मतदारसंघा करिता सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी व पदनिर्दशित अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत

अमरावती विभाग पदवीधर कार्यक्रम- २०२२ मतदारसंघा करिता सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी व पदनिर्दशित अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत

07/10/2022 31/03/2023 पहा (1 MB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- २०२२

अनुसूची – अ , “पहिली अनुसूची”,“दुसरी अनुसूची” व “तिसरी अनुसूची”

01/10/2022 31/03/2023 पहा (6 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2019-2020 अकोला जिल्हा.

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2019-2020 अकोला जिल्हा.

17/02/2020 31/03/2025 पहा (7 MB)
संग्रहित