बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय अकोला, बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथाची NIC यांनी विकसित केलेल्या ई-ग्रंथालय मध्ये डेटा -एन्ट्री बाबत निविदा.

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय अकोला, बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथाची NIC यांनी विकसित केलेल्या ई-ग्रंथालय मध्ये डेटा -एन्ट्री बाबत निविदा.

18/09/2023 25/09/2023 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ,मुलाखती करीता पात्र /अपात्र साधन व्यक्तीची यादी.

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ,मुलाखती करीता पात्र /अपात्र साधन व्यक्तीची यादी.

11/09/2023 26/09/2023 पहा (5 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2019-2020 अकोला जिल्हा.

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2019-2020 अकोला जिल्हा.

17/02/2020 31/03/2025 पहा (7 MB)
संग्रहित