बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी कंत्राटी पदभरतीची अंतिम निवड यादी.

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी कंत्राटी पदभरतीची अंतिम निवड यादी.

24/03/2023 06/04/2023 पहा (1 MB)
कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी निवड झालेल्या उमेवारांची यादी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक

कार्यालय उपसंचालक,आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला, महानगरपालिका अमरावती /अकोला पदभरती बाबत-NUHM अंतर्गत कंत्राटी रिक्त जागांसाठी निवड झालेल्या उमेवारांची यादी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व कार्यक्रम सहाय्यक

20/03/2023 30/03/2023 पहा (2 MB)
ऑफिसर क्लब अकोला – बॅडमिंटन कोर्ट कंत्राटीपध्दतीने चालविणेसाठी निविदा मागविण्यात येत आहे.

ऑफिसर क्लब अकोला – बॅडमिंटन कोर्ट कंत्राटीपध्दतीने चालविणेसाठी निविदा मागविण्यात येत आहे.

20/03/2023 27/03/2023 पहा (1 MB)
अकोला जिल्ह्यात कार्यरत असलेले कोतवाल यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी.

अकोला जिल्ह्यात कार्यरत असलेले कोतवाल यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी.

12/01/2023 30/06/2023 पहा (7 MB)
अमरावती विभाग पदवीधर कार्यक्रम- २०२२ मतदारसंघा करिता सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी व पदनिर्दशित अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत

अमरावती विभाग पदवीधर कार्यक्रम- २०२२ मतदारसंघा करिता सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी व पदनिर्दशित अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत

07/10/2022 31/03/2023 पहा (1 MB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- २०२२

अनुसूची – अ , “पहिली अनुसूची”,“दुसरी अनुसूची” व “तिसरी अनुसूची”

01/10/2022 31/03/2023 पहा (6 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2019-2020 अकोला जिल्हा.

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2019-2020 अकोला जिल्हा.

17/02/2020 31/03/2025 पहा (7 MB)
संग्रहित