घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पाहिजेत तक्रार निवारण प्राधिकारी,महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,अकोला

पाहिजेत तक्रार निवारण प्राधिकारी,महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,अकोला

10/07/2019 20/07/2019 डाउनलोड (1 MB)
लवाद युनिट जाहीरात

अमरावती विभागातून जाणारा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग नागपूर – मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरीता संपादनासाठी अधिसूचित जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी “लवाद युनिट” स्थापन करण्याकरीता जाहिरात

01/07/2019 31/07/2019 डाउनलोड (3 MB)
पात्र CSC केंद्र धारकांची सुधारित यादी.

पात्र CSC केंद्र धारकांची सुधारित यादी.

27/06/2019 31/07/2019 डाउनलोड (607 KB)
मगांराग्रारोहयो अकोला, अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर(DEO)कंत्राटी या पदाची अंतिम प्रतीक्षा यादी.

मगांराग्रारोहयो अकोला, अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर(DEO)कंत्राटी या पदाची अंतिम प्रतीक्षा यादी.

24/06/2019 31/07/2019 डाउनलोड (3 MB)
मगांराग्रारोहयो अकोला, अंतर्गत पँँनल तांत्रिक अधिकारी कृषि(PTO) कंत्राटी या पदाची अंतिम प्रतीक्षा यादी.

मगांराग्रारोहयो अकोला, अंतर्गत पँँनल तांत्रिक अधिकारी कृषि(PTO) कंत्राटी या पदाची अंतिम प्रतीक्षा यादी.

24/06/2019 31/07/2019 डाउनलोड (681 KB)
मगांराग्रारोहयो अकोला, अंतर्गत पँँनल तांत्रिक अधिकारी सिव्हील(PTO) कंत्राटी या पदाची अंतिम प्रतीक्षा यादी.

मगांराग्रारोहयो अकोला, अंतर्गत पँँनल तांत्रिक अधिकारी सिव्हील(PTO) कंत्राटी या पदाची अंतिम प्रतीक्षा यादी.

24/06/2019 31/07/2019 डाउनलोड (647 KB)
मगांराग्रारोहयो अकोला, अंतर्गत सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी(APO)कंत्राटी या पदाची अंतिम प्रतीक्षा यादी.

मगांराग्रारोहयो अकोला, अंतर्गत सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी(APO)कंत्राटी या पदाची अंतिम प्रतीक्षा यादी.

24/06/2019 31/07/2019 डाउनलोड (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

04/02/2019 04/02/2020 डाउनलोड (8 MB)
संग्रहित