घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

04/02/2019 04/02/2020 डाउनलोड (8 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत रिक्त असलेल्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची जाहिरात

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत रिक्त असलेल्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची जाहिरात.

09/06/2018 19/06/2019 डाउनलोड (675 KB)
सन १९७५ ते १९७७ या आणीबाणी कालावधीत मिसा अंतर्गत कारावास भोगलेल्या व्यक्तींची यादी

सन १९७५ ते १९७७ या आणीबाणी कालावधीत मिसा अंतर्गत कारावास भोगलेल्या व्यक्तींची यादी

09/04/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
जिल्हा सेतू समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला अंतर्गत जिल्ह्यात सूरु असलेले अंतर्गत सुरु केंद्राची यादी.

जिल्हा सेतू समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला अंतर्गत जिल्ह्यात सूरु असलेले CSC सेंटर,महाऑनलाईन अंतर्गत ई-महासेवा केंद्र व जिल्हा परिषद अंतर्गत सुरु असलेले आपले सरकार सेवाकेंद्रांना “आपले सरकार सेवा केंद्र” मध्ये प्रत्यार्पित करावयांच्या केंद्राची यादी.

18/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (414 KB)
महाराष्ट्र सरकार आणि अन्य शासकीय विभागांबाबत आणि गिरण भूमीवर अतिक्रमण करण्याबाबत

महाराष्ट्र सरकार आणि अन्य शासकीय विभागांबाबत आणि गिरण भूमीवर अतिक्रमण करण्याबाबत

08/03/2018 01/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
सार्वजनिक व्याज निवाडा 173/2010 डॉ महेश बेडेकर

जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० डॉ. महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व इतर

19/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
अधिसूचना- मुख्य लाघपूर ता. मुर्तिजापुर

अकोला जिल्हा – भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम,2013 अंतर्गत कलम क्र.11 ची अधिसूचना -मौजे लंघापूर ता. मुर्तिजापुर

19/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (114 KB)
अधिसूचना 1 9 – मजा पारस ताआ बाळापूर

अकोला जिल्हा – भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम,2013 अंतर्गत कलम क्र.19 ची अधिसूचना – मौजे. पारस ता. बाळापूर

19/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (315 KB)
नव्याने भरती केलेल्या विशेष सरकारी वकीलसाठी नामनिर्देशन जारी करणे

राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत

19/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
ड्रायव्हिंग ड्रायव्हर्स प्रोफेशनल टेस्ट टेस्ट निर्देश आणि सुधारित उमेदवारांची यादी पीएचडी अकोला

सार्वजनिक आरोग्‍य विभागातंर्गत वाहनचालक व्याववसायिक चाचणी परीक्षा सुचना व सुधारीत उमेदवारांची यादी

19/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित