बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अकोला व वाशिम जिल्हा टपाल कार्यालये मार्गे घराच्या आवश्यक सेवांची उपलब्धता

अकोला व वाशिम जिल्हा टपाल कार्यालये मार्गे घराच्या आवश्यक सेवांची उपलब्धता

31/03/2020 14/04/2020 पहा (227 KB)
जिल्हा सेतू समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला अंतर्गत जिल्ह्यात सूरु असलेले आपले सरकार केंद्राची यादी.- २०१९-२०

जिल्हा सेतू समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला अंतर्गत जिल्ह्यात सूरु असलेले CSC सेंटर,महाऑनलाईन अंतर्गत ई-महासेवा केंद्र व जिल्हा परिषद अंतर्गत सुरु असलेले आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी.

17/03/2020 17/03/2021 पहा (2 MB)
जिल्हा निवड समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला तलाठी पदभरती-२०१९ अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

जिल्हा निवड समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला तलाठी पदभरती-२०१९ अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

04/03/2020 31/05/2020 पहा (3 MB)
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अकोला,जिल्हा निवड समिती,अकोला.अनुसूचित जमाती संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक पदांची व अनुरेखक पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी-२०१९-२०

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अकोला,जिल्हा निवड समिती,अकोला.अनुसूचित जमाती संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक पदांची व अनुरेखक पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी-२०१९-२०

27/02/2020 31/03/2020 पहा (584 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2019-2020 अकोला जिल्हा.

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2019-2020 अकोला जिल्हा.

17/02/2020 31/03/2025 पहा (7 MB)
जिल्हा निवड समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला तलाठी पदभरती-2019 अंतरिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

जिल्हा निवड समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला तलाठी पदभरती-२०१९ अंतरिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

07/02/2020 30/04/2020 पहा (7 MB)
अधिक्षक अभियंता कार्यालय,सार्वजनिक बांधकाम मंडल अकोला,अनुरेखक पदाचा निकाल परीक्षा

अधिक्षक अभियंता कार्यालय,सार्वजनिक बांधकाम मंडल अकोला,अनुरेखक पदाचा निकाल परीक्षा दिनाक:-13/01/2020

17/01/2020 31/03/2020 पहा (769 KB)
अधिक्षक अभियंता कार्यालय,सार्वजनिक बांधकाम मंडल अकोला,कनिष्ठ लिपिक पदाचा निकाल.

अधिक्षक अभियंता कार्यालय,सार्वजनिक बांधकाम मंडल अकोला,कनिष्ठ लिपिक पदाचा निकाल परीक्षा दिनाक:-13/01/2020

17/01/2020 31/03/2020 पहा (4 MB)
जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती.

जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती.

27/12/2019 26/06/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित