बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अधिक्षक अभियंता कार्यालय,सार्वजनिक बांधकाम मंडल अकोला,अनुरेखक पदाचा निकाल परीक्षा

अधिक्षक अभियंता कार्यालय,सार्वजनिक बांधकाम मंडल अकोला,अनुरेखक पदाचा निकाल परीक्षा दिनाक:-13/01/2020

17/01/2020 31/03/2020 पहा (769 KB)
अधिक्षक अभियंता कार्यालय,सार्वजनिक बांधकाम मंडल अकोला,कनिष्ठ लिपिक पदाचा निकाल.

अधिक्षक अभियंता कार्यालय,सार्वजनिक बांधकाम मंडल अकोला,कनिष्ठ लिपिक पदाचा निकाल परीक्षा दिनाक:-13/01/2020

17/01/2020 31/03/2020 पहा (4 MB)
जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती.

जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती.

27/12/2019 26/06/2020 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

04/02/2019 04/02/2020 पहा (8 MB)
संग्रहित