घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अकोला परिमंडळ अंतर्गत – NUHM पदभरती संदर्भात पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

अकोला परिमंडळ अंतर्गत – NUHM पदभरती संदर्भात पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

07/09/2019 11/09/2019 पहा (306 KB)
पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची यादी सन २०१८-१९

पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची यादी सन २०१८-१९

09/08/2019 02/10/2019 पहा (88 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला – सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

04/02/2019 04/02/2020 पहा (8 MB)
संग्रहित