बंद

कोणाचे कोण

जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
जितेन्द्र एस.पापळकर(भा.प्र.से.)जिल्हाधिकारी अकोलाcollector[dot]akola[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला0724-2424442
नरेंद्र लोणकरअपर जिल्हाधिकारी अकोलाacollectorakola[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला0724-2432153

उप- विभागीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्रीकांत देशपांडेउप-विभागीय अधिकारी अकोटsdo[dot]akot[at]rediffmail[dot]comउप-विभागीय अधिकारी कार्यालय,अकोट.0724-2436032
रामेश्वर पुरीउप-विभागीय अधिकारी बाळापुरsdo[dot]balapur[at]rediffmail[dot]comउप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, बाळापुर.07257-222133
निलेश अपारउप-विभागीय अधिकारी अकोलाsdo[dot]akola[at]rediffmail[dot]comउप-विभागीय अधिकारी कार्यालय,अकोला0724-2435336
अभयसिंह मोहितेउप-विभागीय अधिकारी मुर्तीजापुरsdo[dot]murtizapur[at]rediffmail[dot]comउप-विभागीय अधिकारी मुर्तीजापुर07256-243472

तहसीलदार

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
तहसीलदार नझूलतहसीलदार नझूलजिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला
डॉ.राहुल वानखेडेतहसीलदार संगायोसंजय गांधी विभाग जिल्हाधिकार कार्यालय अकोला
डी आर बाजडतहसीलदार पातुरtah[dot]patur[at]rediffmail[dot]comतहसील कार्यालय,पातुर.07254-222245
निलेश मडकेतहसीलदार अकोटtah[dot]akot[at]rediffmail[dot]comतहसील कार्यालय,अकोट.07258-222625
तहसीलदार तेल्हारातहसीलदार तेल्हाराtah[dot]telhara[at]rediffmail[dot]comतहसील कार्यालय,तेल्हारा.07258-231336
डी.एल.मूकुंदेतहसीलदार बाळापुरtah[dot]balapur[at]rediffmail[dot]comतहसील कार्यालय, अकोला.07257-222123
प्रदीप पवारतहसीलदार मुर्तीजापुरtah[dot]murtizapur[at]rediffmail[dot]comतहसील कार्यालय, मुर्तीजापुर07256-243475
जी के ह्मंदतहसीलदार बार्शीटाकळीtah[dot]barshitakli[at]rediffmail[dot]comतहसील कार्यालय,बार्शीटाकळी.07255-242043
विजय एस लोखंडेतहसीलदार अकोलाtah[dot]akola[at]rediffmail[dot]comतहसील कार्यालय,अकोला0724-2435047