बंद

सार्वजनिक सुविधा

 

 

आधार केंद्र

आपल सरकार सेवा केंद्र चोंढी, पातुरअकोला

आपल सरकार सेवा केंद्र चोंढी, पातुरअकोला

दूरध्वनी : 9767505971

आपले सरकार केंद्र तेल्हारा

संत तुकाराम चोक,तेल्हारा .४४४१०८

दूरध्वनी : 9923107923

आपले सरकार केंद्र मलकापूर

आपले सरकार केंद्र मलकापूर तुकाराम चौक अकोला

दूरध्वनी : 8007634444

आपले सरकार सेवा केंद्र आदर्श कॉलनी सिंधी कॅम्प अकोला

आपले सरकार सेवा केंद्र आदर्श कॉलनी सिंधी कॅम्प अकोला

दूरध्वनी : 9511778112

आपले सरकार सेवा केंद्र जय हिंद चौक

आपले सरकार सेवा केंद्र जय हिंद चौक जुने शहर अकोला

दूरध्वनी : 7588764047

बँक

अकोला जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि

अकोला जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि गौरक्षण रोड, अकोला

दूरध्वनी : 07242458851

आयसीआयसीआय बँक

आयसीआयसीआय बँक उदय टॉकीजसमोर, तिलक रोड, अकोला

दूरध्वनी : 9021667777

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया – जठारपेठ शाखा

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - जठारपेठ शाखा गीरीकुंज, ब्राह्मण हॉल जवळ, जठारपेठ

दूरध्वनी : 07242490021

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (मुख्य शाखा)

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (मुख्य शाखा) टॉवर जवळ, अकोला

दूरध्वनी : 07242435052

महानगरपालिका

अकोला महानगरपालिका

अकोला महानगरपालिका

दूरध्वनी : 07242434412
वेबसाइट दुवा : https://amcakola.in
Pincode: 444001

रुग्णालय

लेडी हार्डिंग

लेडी हार्डिंग रुग्णालय रामदासपेठ, अकोला

दूरध्वनी : 07242436880