बंद

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी कंत्राटी पदभरती,प्रत्यक्ष मुलाखत व कागदपत्रे तपासणी वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता.

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी कंत्राटी पदभरती,प्रत्यक्ष मुलाखत व कागदपत्रे तपासणी वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी कंत्राटी पदभरती,प्रत्यक्ष मुलाखत व कागदपत्रे तपासणी वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता.

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदासाठी कंत्राटी पदभरती,प्रत्यक्ष मुलाखत व कागदपत्रे तपासणी वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता.

दि. २०/०३/२०२३ वेळ :-सकाळी १०:०० ते ६:००

15/03/2023 20/03/2023 पहा (568 KB)