बंद

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एकूण ९ ठिकाणी सुरु होणारे प्रशिक्षण ठिकाण आणि जॉबरोल ची माहिती.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एकूण ९ ठिकाणी सुरु होणारे प्रशिक्षण ठिकाण आणि जॉबरोल ची माहिती.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एकूण ९ ठिकाणी सुरु होणारे प्रशिक्षण ठिकाण आणि जॉबरोल ची माहिती.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एकूण ९ ठिकाणी सुरु होणारे प्रशिक्षण ठिकाण आणि जॉबरोल ची माहिती.

21/11/2023 21/02/2024 पहा (475 KB)