बंद

विधानपरिषदेची द्विवार्षिक पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक -२०२३ मतदारांच्या ओळखपत्राबाबत.

विधानपरिषदेची द्विवार्षिक पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक -२०२३ मतदारांच्या ओळखपत्राबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
विधानपरिषदेची द्विवार्षिक पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक -२०२३ मतदारांच्या ओळखपत्राबाबत.

विधानपरिषदेची द्विवार्षिक पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक -२०२३ मतदारांच्या ओळखपत्राबाबत.

24/01/2023 10/02/2023 पहा (2 MB)