बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला पुरवठा विभाग अकोला,मे २०२० पर्यंतच्या शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक उपयोगी,निरुपयोगी, तुकडा ज्यूट/प्लॅस्टिक बारदानाची ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला पुरवठा विभाग अकोला,मे २०२० पर्यंतच्या शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक उपयोगी,निरुपयोगी, तुकडा ज्यूट/प्लॅस्टिक बारदानाची ई-निविदा

15/07/2020 28/07/2020 पहा (3 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला,बंधपत्रित फोम मॅट्रेससाठी ई-कोटेशन मागविणे बाबत.

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला,बंधपत्रित फोम मॅट्रेससाठी ई-कोटेशन मागविणे बाबत.

10/07/2020 16/07/2020 पहा (529 KB)
जिल्हा शल्य कार्यालय अकोला,बेडशीट धुण्यासाठी ई-कोटेशन मागविणे बाबत.

जिल्हा शल्य कार्यालय अकोला,बेडशीट धुण्यासाठी ई-कोटेशन मागविणे बाबत.

10/07/2020 16/07/2020 पहा (548 KB)
संग्रहित