निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वैद्यकीय अधिक्षिक जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला,ए.एम.सी Central O2 System व Central Suction System व एन.आर.सी साहित्य.

वैद्यकीय अधिक्षिक जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला,ए.एम.सी Central O2 System व Central Suction System व एन.आर.सी साहित्य.

12/09/2019 17/09/2019 पहा (1 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत School/Tiffin Bags खरेदीकरिता निविदा मागविणे बाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत School/Tiffin Bags खरेदीकरिता निविदा मागविणे बाबत

04/09/2019 12/09/2019 पहा (744 KB)
संग्रहित