बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा शल्यचिकित्सक अकोला,साहित्य व उपकरणे पुरवठा करण्याकरिता दर पत्रके मागविणे बाबत.

जिल्हा शल्यचिकित्सक अकोला,साहित्य व उपकरणे पुरवठा करण्याकरिता दर पत्रके मागविणे बाबत.

21/09/2023 27/09/2023 पहा (349 KB)
जिल्हा शल्यचिकित्सक अकोला,औषधे पुरवठा करण्याकरिता दर पत्रके मागविणे बाबत.

जिल्हा शल्यचिकित्सक अकोला,औषधे पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत.

21/09/2023 27/09/2023 पहा (521 KB)
संग्रहित