निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,प्रयोगशाळा रसायने साहित्य खरेदीकरीता दरपत्रक मागविणे बाबत.

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,प्रयोगशाळा रसायने साहित्य खरेदीकरीता दरपत्रक मागविणे बाबत.

16/07/2019 22/07/2019 डाउनलोड (787 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,प्रयोगशाळा रसायने साहित्य दरपत्रक मागविणे बाबत.

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अकोला,प्रयोगशाळा रसायने साहित्य दरपत्रक मागविणे बाबत.

16/07/2019 22/07/2019
जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला,शौचालयाची देखभाल करीता संस्था कडून दरपत्रक मागविणे बाबत.

जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला,शौचालयाची देखभाल करीता संस्था कडून दरपत्रक मागविणे बाबत.

12/07/2019 20/07/2019 डाउनलोड (46 KB)
जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला येथे दुचाकी चारचाकी वाहनस्थळ करिता संस्थाकडून दरपत्रक मागविणे बाबत

जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला येथे दुचाकी चारचाकी वाहनस्थळ करिता संस्थाकडून दरपत्रक मागविणे बाबत

12/07/2019 20/07/2019 डाउनलोड (34 KB)
संग्रहित