बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
ई-निविदा जवाहर नवोदय,विद्यालय बाभुळगाव,जिल्हा अकोला.

ई-निविदा जवाहर नवोदय,विद्यालय बाभुळगाव,जिल्हा अकोला.

22/09/2021 14/10/2021 पहा (274 KB)
वैद्यकीय अधीक्षक जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला, ई – हॉस्पिटल कार्यप्रणाली कार्यनिवित करण्यासाठी – विविध साहित्य सामुग्री खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत.

वैद्यकीय अधीक्षक जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला, ई – हॉस्पिटल कार्यप्रणाली कार्यनिवित करण्यासाठी – विविध साहित्य सामुग्री खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत.

21/09/2021 27/09/2021 पहा (2 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला – प्रेसबायोपिक (४०+) चष्मे खरेदी करण्याकरिता दरपत्र मागविण्या बाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला – प्रेसबायोपिक (४०+) चष्मे खरेदी करण्याकरिता दरपत्र मागविण्या बाबत

15/09/2021 22/09/2021 पहा (6 MB)
संग्रहित