बंद

काटेपुर्णा अभयारण्य

दिशा

अभयारण्य विदर्भातील अकोला जिल्ह्यात स्थित आहे. हे अकोलाच्या जवळ असून मुख्यतः काटेपूर्णा जलाशयाच्या पाणलोट क्षेत्रात आहे. हे जलाशय मुख्यत्वे पाणथळ पक्ष्यांना आकर्षित करते.
येथील झुडुपे हि दक्षिणी उष्ण व कोरडे पानझडी वन असून येथे वनस्पतींच्या ११५ प्रजाती आढळतात. मुख्य वृक्ष प्रजातींमध्ये बेहडा, धावडा, मोह, तेंदूपान, खैर, सळई, ओला, तेउदे इत्यादी येथे बहुसंख्य प्रमाणात आढळतात.
अभयारण्य चौशिंगी काळवीट आणि बार्किंग हरणासाठी प्रसिद्ध असून इतर प्राण्यांमध्ये काळे हरीण, लांडगा, बिबट्या, तरस, रानडुक्कर, नीलगाय, ससा, जंगली मांजर, माकड ह्यांचा समावेश होतो, सामान्य गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती येथे बघायला मिळतात. मोर आणि लांडोर येथे पर्यटकांकडून सामान्यतः बघितले जातात. काटेपूर्णा पाणी जलाशय स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांना आकर्षित करते.

कसे पोहोचाल?:

रस्त्याने

अकोला ते काटेपूर्णा पर्यंत प्रवास करण्यासाठी 36 मिनिटे लागतात. अकोला आणि केटपूणामधील अंदाजे अंतर 30 किमी आहे