बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अकोला जिल्ह्याची गट क संवर्गाची अंनुकपा धारकांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची सामाईक प्रारूप यादी जिल्हा अकोला

अकोला जिल्ह्याची गट क संवर्गाची अंनुकपा धारकांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची सामाईक प्रारूप यादी जिल्हा अकोला

31/05/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
अकोला जिल्ह्याची गट ड संवर्गाची अंनुकपा धारकांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची सामाईक प्रारूप यादी जिल्हा अकोला

अकोला जिल्ह्याची गट ड संवर्गाची अंनुकपा धारकांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची सामाईक प्रारूप यादी जिल्हा अकोला

31/05/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
महसूल विभागातील ड अंनुकपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची प्रारूप प्रतीक्षा यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागातील ड अंनुकपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची प्रारूप प्रतीक्षा यादी जिल्हा अकोला

31/05/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
महसूल विभागातील क अंनुकपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची स्वातंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागातील क अंनुकपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची स्वातंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी जिल्हा अकोला

31/05/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित