बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अकोला जिल्ह्यातील तलाठी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी ०१/०१/२०२०

अकोला जिल्ह्यातील तलाठी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी ०१/०१/२०२०

02/05/2023 31/12/2023 पहा (10 MB)
संग्रहित