बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अकोला जिल्हयाची तलाठी संवर्गाची दिनांक ०१/११/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ मधील नवनियुक्त तलाठी यांची ज्येष्ठता यादी.

अकोला जिल्हयाची तलाठी संवर्गाची दिनांक ०१/११/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ मधील नवनियुक्त तलाठी यांची ज्येष्ठता यादी.

01/11/2023 31/12/2023 पहा (9 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अकोला यांचे आस्थापनेवरील शिपाई /गोदाम पहारेकरी /हमाल कम स्विपर /सफाई कामगार संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अकोला यांचे आस्थापनेवरील शिपाई /गोदाम पहारेकरी /हमाल कम स्विपर /सफाई कामगार संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

05/10/2023 31/01/2024 पहा (458 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अकोला यांचे आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपिक/गोदामपाल/गोदामलिपिक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अकोला यांचे आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपिक/गोदामपाल/गोदामलिपिक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

05/10/2023 31/01/2024 पहा (471 KB)
अकोला जिल्हायाची गट क संवर्गाची अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२3 रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

अकोला जिल्हायाची गट क संवर्गाची अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२3 रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

28/09/2023 01/01/2024 पहा (5 MB)
अकोला जिल्हायाची गट ड संवर्गाची अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२3 रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

अकोला जिल्हायाची गट ड संवर्गाची अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२3 रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

28/09/2023 01/01/2024 पहा (3 MB)
महसूल विभागातील गट क व ड अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२3 रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

महसूल विभागातील गट क व ड अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२3 रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

28/09/2023 01/01/2024 पहा (1 MB)
अकोला जिल्ह्यातील तलाठी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी ०१/०१/२०२०

अकोला जिल्ह्यातील तलाठी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी ०१/०१/२०२०

02/05/2023 31/12/2023 पहा (10 MB)
संग्रहित