बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि.०१/०१/२०२३ ही अर्हता धरून तलाठी संवर्गाची जिल्हास्तरावरील (तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पद्दोन्ती करीत)अंतीम जेष्ठता यादी.

दि.०१/०१/२०२३ ही अर्हता धरून तलाठी संवर्गाची जिल्हास्तरावरील (तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पद्दोन्ती करीत)अंतीम जेष्ठता यादी.

07/02/2024 01/02/2025 पहा (7 MB)
अकोला जिल्हातील कार्यरत असलेले कोतवाल यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी.

अकोला जिल्हातील कार्यरत असलेले कोतवाल यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी.

08/01/2024 31/05/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित